Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Första behandlingen av vårdreformen fortsätter på fredag

Publicerad 16-06-2021 19:00
Redigerad 17-06-2021 10:59

Första behandlingen av vårdreformen fortsätter på fredag

​Riksdagen inledde första behandlingen av reformen om ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet. Som grund för behandlingen låg social- och hälsovårdsutskottets betänkande (ShUB 16/2021). 

Genom lagen överförs ansvaret för uppgifter inom social- och hälsovården och räddningsväsendet till 21 välfärdsområden, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen. Välfärdsområdena är offentligrättsliga samfund med självstyre inom sitt område. Dess högsta beslutande organ är områdesfullmäktige som utses genom val. 

Första behandlingen avbröts efter den allmänna debatten och fortsätter fredagen den 18 juni med omröstningar. Ärendet tas ännu upp till en andra behandling måndagen den 21 juni. Andra behandlingens omröstningar förrättas onsdagen den 23 juni.

I den första behandlingen beslutar riksdagen om innehållet i lagförslaget. I den andra behandlingen beslutar riksdagen bara om att godkänna eller förkasta lagförslaget, innehållet i lagtexten kan inte längre ändras.

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 16/2021​ 

Kategorier