Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Fortsatt nedstängning av restauranger godkänd i första behandling

Publicerad 25-03-2021 22:10
Redigerad 26-03-2021 14:28

Fortsatt nedstängning av restauranger godkänd i första behandling

Riksdagen godkände torsdagen den 26 mars i första behandling temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet. Förplägnadsrörelsernas utrymmen ska hållas stängda för kunder i tre veckors tid i de områden där det är nödvändigt för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom. 

Nedstängningen gäller förplägnadsföretag såsom restauranger, kaféer, barer och nattklubbar i områden där coronavirusepidemin är i samhällsspridningsfasen och accelerationsfasen. Bestämmelser om de områden som omfattas utfärdas genom förordning av statsrådet. Stängningen gäller till och med den 18 april 2021.

Innehållet i lagförslaget godkändes enligt ekonomiutskottets betänkande (EkUB 7/2021).  Ärendet tas upp till andra behandling söndagen den 28 mars. 

Ekonomiutskottets betänkande EkUB 7/2021

Kategorier