Direkt till innehållet

Grundlagsutskottet förordar samtycke till att åtal väcks mot riksdagsledamot

Publicerad 17-06-2020 15:35
Redigerad 17-06-2020 15:37

Grundlagsutskottet förordar samtycke till att åtal väcks mot riksdagsledamot

Riksdagens grundlagsutskott föreslår att riksdagen ger sitt samtycke till att åtal väcks mot riksdagsledamot Juha Mäenpää (sannf) för vad han yttrat i riksdagen den 12 juni 2019.  Eftersom Mäenpää uttalade sig i riksdagen måste riksdagen ge sitt samtycke för att åtal mot honom ska kunna väckas.

Enligt 30 § i grundlagen får en riksdagsledamot inte åtalas för åsikter som ledamoten yttrat i riksdagen eller för sitt beteende vid behandlingen av ett ärende, om inte riksdagen samtyckt till åtgärden genom ett beslut som har fattats med minst fem sjättedelar av de avgivna rösterna.

I  grundlagsutskottets betänkande ingår en reservation, där man föreslår att riksdagen inte ger sitt samtycke.

Ärendet tas upp i plenum onsdagen den 24 juni.

Webbupptagning från grundlagsutskottets presskonferens

Kategorier