Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Webbupptagning från jord- och skogsbruksutskottets möte om jakt på varg

Publicerad 27-04-2021 10:55
Redigerad 27-04-2021 11:50

Webbupptagning från jord- och skogsbruksutskottets möte om jakt på varg

Riksdagens jord- och skogsbruksutskott hör tisdagen den 27 april sakkunniga om medborgarinitiativet om inledande av stamvårdande vargjakt och förhindrande av vargskador (MI 4/2020). Mötet direktssänds på webben kl. 9.30-10.30.

Utskottet hör initiativtagarna Jaakko Silpola, Timo Leskinen, Mickel Nyström, Jukka Immonen och Pentti Isoviita samt sakkunniga från jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursinstitutet och Finlands viltcentral.  

Webbsändning​

Kategorier