Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Regionförvaltningsverken är Årets klargörare 2020

Publicerad 05-10-2020 15:30
Redigerad 06-10-2020 09:24

​Riksdagens justitieombudsman överräckte utmärkelsen Årets klargörare till informatörerna Sonja Tanttari och Taina Taskinen.

Regionförvaltningsverken är Årets klargörare 2020

Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen har utsett regionförvaltningsverken till Årets klargörare. Regionförvaltningsverken får utmärkelsen för sitt arbete med klarspråksutbildning och för förnyelsen av sin webbplats. Justitieombudsmannen konstaterar att ett gott myndighetsspråk är en del av en god förvaltning, som i sin tur är en lagstadgad rättighet i Finland.

Regionförvaltningsverken har haft klarspråk som tema under 2020. Man har bland annat gjort en webbutbildning i klarspråk för personalen och uppmuntrat deltagande genom belöningar. I början av september hade ungefär hälften av de anställda deltagit, och responsen var positiv. Lärdomarna från utbildningen omsattes genast i praktiken i och med att de olika regionförvaltningsverkens webbplatser förnyades. Tolv arbetsgrupper skrev om texterna på webbplatserna under våren och sommaren. Man strävade särskilt efter en serviceinriktad och vänlig ton i texterna.

Justitieombudsmannen påpekar att kraven på klarhet och begriplighet är speciellt stora i myndighetskommunikation, och att det blir speciellt tydligt under de speciella omständigheter som orsakats av coronapandemin. Han konstaterar också att det är genom att involvera hela personalen som regionförvaltningsverken gått i land med ett så stort projekt.

Utmärkelsen delades ut vid Klarspråksdagens webbseminarium måndagen den 5 oktober i Lilla parlamentet i riksdagen. Seminariet ordnades av Institutet för de inhemska språken och klarspråksgruppen vid riksdagens kansli.

Webbupptagning från seminariet​ (kommer inom kort)

Kategorier