Direkt till innehållet

Webbupptagning från kulturutskottets möte om medborgarinitiativet för att åtgärda de problem som leder till marginalisering av barn och unga

Publicerad 19-02-2020 13:30
Redigerad 20-02-2020 10:03

Webbupptagning från kulturutskottets möte om medborgarinitiativet för att åtgärda de problem som leder till marginalisering av barn och unga

Riksdagens kulturutskott hörde sakkunniga om medborgarinitiativet Åtgärda de problem som leder till marginalisering av barn och unga redan i lågstadierna onsdagen den 19 februari. Webbupptagningen från mötet kan ses via länken nedan.

Utskottet hörde:
riksdagsledamot Ari Koponen
läraren, terapeut Katja Kykkänen
undervisningsrådet Jussi Pihkala, undervisnings- och kulturministeriet
undervisningsrådet Niina Junttila, Utbildningsstyrelsen
specialsakkunnig Mari Sjöström, Finlands Kommunförbund
utbildningschef Nina Lahtinen, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ rf
verkställande direktör Petri Virtanen, Självständighetsjubileets barnstiftelse

Webbupptagning från mötet
Medborgarinitiativ MI 4/2019

Kategorier
Ungdomensriksdag