Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Förslaget till lag om äldreombudsmannen godkänt

Publicerad 23-06-2021 15:40
Redigerad 23-06-2021 15:40

Förslaget till lag om äldreombudsmannen godkänt

Riksdagen har antagit lagen om äldreombudsmannen. Äldreombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet med uppgift att främja tillgodoseendet av de äldres rättigheter. 

Genom lagen inrättas en självständig och oberoende myndighet, som bevakar de äldres ställning och tillgodoseendet av de äldres rättigheter i vid mening i alla sektorer av samhället och för fram sina iakttagelser och de äldres perspektiv i den samhälleliga diskussionen och beslutsfattandet. Äldreombudsmannen tar också initiativ och ger utlåtanden, utarbetar utredningar och publicerar rapporter.

Äldreombudsmannen har inte behörighet att avgöra klagomålsärenden i enskilda fall, utan tyngdpunkten i uppgifterna ligger på uppföljning och utvärdering samt påverkan i förväg.

Lagen om äldreombudsmannen avses träda i kraft den 1 juli 2021.

Lagförslaget godkändes enligt social- och hälsovårdsutskottets betänkande (ShUB 15/2021).​

Kategorier