Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Medborgarinitiativen om skolvåld och identifikationsmärkning av katter i remissdebatt

Publicerad 21-10-2021 21:55

Medborgarinitiativen om skolvåld och identifikationsmärkning av katter i remissdebatt

Riksdagen förde torsdagen den 21 oktober remissdebatt om två medborgarinitiativ. Efter remissdebatten fortsätter behandlingen i utskotten.

Medborgarinitiativet Skriv in skolvåld i strafflagen (MI 5/2021) föreslår att skolvåld skrivs in i strafflagen som en egen brottsrubricering. Straffbarheten ska gälla alla extrema former av mobbning, både psykiskt och fysiskt våld.

Efter remissdebatten remitterades ärendet till lagutskottet för vidare behandling. 

Medborgarinitiativet Kattkrisen under kontroll (MI 4/2021) yrkar på att okontrollerad ökning av katter ska vara ett lagbrott. Dessutom föreslår man att alla katter ska märkas med identifikation och registreras.

Efter remissdebatten remitterades ärendet till jord- och skogsbruksutskottet för vidare behandling. 

För att riksdagen ska ta emot ett medborgarinitiativ krävs att 50 000 personer undertecknar det inom ett halvt år. Den här påverkningskanalen blev möjlig efter en grundlagsändring i mars 2012.

Mer om behandling av medborgarinitiativ i riksdagen​

Kategorier