Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Östersjön och corona på agendan då Nordiska rådets presidium och utskott samlas på distans

Publicerad 12-04-2021 12:00
Redigerad 13-04-2021 15:25

Östersjön och corona på agendan då Nordiska rådets presidium och utskott samlas på distans

Nordiska rådet presidium och utskott sammanträder den 12–14 april. Mötesveckan inleds på måndag med partigruppernas möten, presidiet och utskotten sammanträder på tisdag. På grund av det rådande coronaläget hålls mötena på distans. 

Nordiska rådets presidium dryftar bland annat hur gränsstängningar i Norden kan förhindras vid krissituationer. Presidiet behandlar också ett förslag om en gemensam nordisk sammanställning av hanteringen av coronakrisen i ett nordiskt perspektiv. Nordiska rådets politiska ledning, presidiet, har ansvaret för övergripande politiska frågor, planering och budget samt det utrikes- och säkerhetspolitiska parlamentariska samarbetet.

Utskottet för välfärd i Norden behandlar digitala kränkningar på nätet och utskottet för tillväxt och utveckling lyfter upp frågan om Nordens framtida arbetsmarknad. Utskottet för kunskap och kultur tar bland annat upp geoblockering och utskottet för ett hållbart Norden har en rad ärenden som handlar om klimat och miljö, bland dem ett förslag om åtgärder mot övergödningen av Östersjön. 

I Nordiska rådets mötesvecka deltar riksdagsledamöterna Erkki Tuomioja (ordförande för Finlands delegation i Nordiska rådet, sd), Lulu Ranne (vice ordförande för Finlands delegation i Nordiska rådet, sannf), Jouni Ovaska (cent), Wille Rydman (saml), Kaisa Juuso (sannf), Heli Järvinen (gröna), Eveliina Heinäluoma (sd), Joakim Strand (sv), Juhana Vartiainen (saml), Veronika Honkasalo (vänst), Mikko Kinnunen (cent), Johan Kvarnström (sd), Jouni Ovasta (cent), Anna-Kaisa Ikonen (samt) och Vilhelm Junnila (sannf).

Nordiska rådet är ett samarbetsorgan för parlamenten i de nordiska länderna. Det inrättades 1952 och Finland blev medlem 1955. Rådet kan lämna rekommendationer till Nordiska ministerrådet och regeringarna. Finlands delegation i Nordiska rådet har 18 medlemmar och lika många ersättare. Dessutom har Åland två medlemmar och ersättare. Medlemmarna i delegationen medverkar året runt i rådets arbete i utskott och i presidiet. 

Nordiska rådet har fyra utskott: utskottet för kunskap och kultur i Norden, utskottet för ett hållbart Norden, utskottet för tillväxt och utveckling i Norden och utskottet för välfärd i Norden.

Finlands delegation i Nordiska rådet​
Mer om Nordiska rådet​

Kategorier