Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Nordiska rådets utskott diskuterar coronakrisens inverkan på nordiska gränshinder

Publicerad 22-06-2020 11:20
Redigerad 25-06-2020 09:58

Nordiska rådets utskott diskuterar coronakrisens inverkan på nordiska gränshinder

Nordiska rådets fyra utskott sammanträder måndagen den 22 juni. På grund av det rådande coronaläget hålls mötena på distans.

Utskottet för välfärd i Norden behandlar de nya gränshinder som coronakrisen medfört, bland annat skattemässiga konsekvenser för gränspendlare. Enligt avtalet mellan de nordiska länderna ska de som gränspendlar till arbetet betala skatt i det land där de arbetar. Nu riskerar gränspendlare, som på grund av coronakrisen varit tvungna att arbete hemifrån, att behöva betala skatt till två nordiska länder.

Utskottet för kunskap och kultur i Norden behandlar vid sitt möte bland annat coronakrisens inverkan på det nordiska kulturlivet. Utskottet granskar även följderna av distansundervisning och stängda skolor. Övriga  frågor som behandlas på utskottsmötena är bland annat hållbar stadsplanering och koldioxidsnålt byggande samt bättre koordinering av det nordiska trafiksamarbetet.

I utskottens möten deltar riksdagsledamöterna Lulu Ranne (ordförande för Finlands delegation i Nordiska rådet, sannf), Outi Alanko-Kahiluoto (gröna), Kaisa Juuso (sannf), Heli Järvinen (gröna), Ilmari Nurminen (sd), Veronika Honkasalo (vänst), Mikko Kinnunen (cent), Jouni Ovaska (cent), Riikka Purra (sannf), Heidi Viljanen (sd), Anna-Kaisa Ikonen (saml), Mikko Kärnä (cent), Eveliina Heinäluoma (sd) och Juhana Vartiainen (saml).

Nordiska rådet är ett samarbetsorgan för parlamenten i de nordiska länderna. Det inrättades 1952 och Finland blev medlem 1955. Rådet har 87 valda medlemmar, från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt från de tre självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland. Ordförandeskapet i Nordisk rådet roterar årligen mellan länderna. Island är ordförande för Nordiska rådet år 2019.

Rådet har fyra utskott: Utskottet för kunskap och kultur i Norden, Utskottet för ett hållbart Norden, Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden och Utskottet för välfärd i Norden.

Kategorier