Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Nordiska rådets presidium efterlyser tätare nordiskt samarbete i EU-ärenden

Publicerad 26-04-2021 10:00
Redigerad 27-04-2021 14:55

Nordiska rådets presidium efterlyser tätare nordiskt samarbete i EU-ärenden

Nordiska rådets presidium träffar de nordiska utskotten med ansvar för EU-frågor måndagen den 26 april. På grund av coronaläget hålls mötet på distans. Syftet är att dryfta samarbetet mellan de nordiska parlamenten i EU-ärenden. 

Vid mötet behandlas bland annat det nordiska parlamentariska samarbetet kring EU-frågor, hur samarbetet mellan EU-utskotten och Nordiska rådet kan stärkas och hur säkerställa att behandlingen av EU-ärenden i Nordiska rådet är i linje med ländernas nationella prioriteringar. På agendan står också revidering av EU:s arktiska politik och EU-samarbetet i fråga om coronapandemin.

Enligt ordförande för Finlands delegation i Nordiska rådet, riksdagsledamot Erkki Tuomioja (sd) vill Nordiska rådet intensifiera det nordiska parlamentariska samarbetet kring EU-frågor. Det här sker enlig Tuomioja bäst genom att öka samarbetet mellan parlamentens EU-utskott. Parlamenten har en stark ställning inom den nordiska EU-politiken och den nordiska parlamentariska påverkan är effektivast genom ett tätt samarbete.

I mötet deltar förutom Tuomioja medlemmarna i Finlands delegation för Nordiska rådet Jouni Ovaska (cent) och Wille Rydman (saml) samt vice ordförande för riksdagens stora utskott Merja Kyllönen (vänst). 

Nordiska rådet är ett samarbetsorgan för parlamenten i de nordiska länderna. Det inrättades 1952 och Finland blev medlem 1955. Rådet har 87 valda medlemmar, från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt från de tre självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland. Ordförandeskapet i Nordisk rådet roterar årligen mellan länderna. Island är ordförande för Nordiska rådet år 2019.

Nordiska rådets politiska ledning, presidiet, har ansvaret för övergripande politiska frågor, planering och budget samt det utrikes- och säkerhetspolitiska parlamentariska samarbetet.

Finlands delegation i Nordiska rådet
Mer om nordiskt samarbete​

Kategorier