Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Preciseringen av möjligheterna att stänga kundutrymmen godkänd i första behandling

Publicerad 25-03-2021 21:50
Redigerad 26-03-2021 14:28

Preciseringen av möjligheterna att stänga kundutrymmen godkänd i första behandling

Riksdagen godkände torsdagen den 25 mars i första behandling ändringen av paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar. Innehållet i lagförslaget godkändes enligt social- och hälsovårdsutskottets betänkande (ShUB 7/2021). 

Ändringen preciserar den bestämmelse i temporära paragrafen 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar som gör det möjligt att stänga utrymmen för näringsverksamhet eller annan verksamhet som är avsedda för kunder på grund av covid-19-epidemin. Samtidigt utvidgas tillämpningsområdet så att möjligheten att stänga gäller alla dessa lokaler oberoende av antalet kunder eller deltagare. Ändringen träder i kraft så snart som möjligt och gäller till och med den 30 juni 2021.

Ärendet tas upp till en andra behandling söndagen den 28 mars.

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 7/2021​

Kategorier