Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Regeringen besvarade interpellationen om invandring och ekonomi

Publicerad 20-10-2021 19:00

​Interpellationens första undertecknare Riikka Purra (sannf).

Regeringen besvarade interpellationen om invandring och ekonomi

Regeringen besvarade onsdagen den 20 oktober interpellationen om invandrarpolitiken och ekonomin.  Interpellationen besvarades av inrikesminister Maria Ohisalo (gröna).

Minister Ohisalo konstaterade att regeringen har strävat efter en övergripande politik så att invandringen från EU-området och till Finland hålls på en rimlig nivå. ”Samtidigt har vi betonat att internationell rätt samt grundläggande och mänskliga rättigheter ska beaktas i all verksamhet som bedrivs inom unionen”, sade Ohisalo. 

Interpellationens första undertecknare Riikka Purra (sannf) kritiserade regeringens planerade ändring av utlänningslagen för att göra familjeåterföreningar lättare. Enligt Purra går lagförslaget längre än vad som står i regeringsprogrammet. 

Interpellationen är gemensam för sannfinländarnas riksdagsgrupp och Liike Nyt-rörelsens riksdagsgrupp. Liike Nyt-rörelsens riksdagsgrupp deltar i interpellationen endast till den del som gäller invandrarpolitiken. Interpellationen är den fjärde för i år och den nionde för den här valperioden.

Riksdagen röstar om förtroendet för regeringen fredagen den 22 oktober.

Interpellationen är en fråga som minst 20 riksdagsledamöter ställer till regeringen eller en minister om ett ärende som hör till ministerns ansvarsområde i syfte att mäta regeringens eller ministerns förtroende. Regeringen ska besvara interpellationen i plenum inom 15 dagar. Efter att ha fått svar på interpellationen debatterar riksdagen ärendet och avslutar debatten med omröstning om förtroendet för regeringen eller ministern.

Regeringens svar på interpellationen (på finska)
Interpellation IP 4/2021

Kategorier