Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Skärpta straff föreslås för betalningsmedelsbrott

Publicerad 20-04-2021 15:05
Redigerad 20-04-2021 15:10

​Justitieminister Anna-Maja Henriksson (sv) presenterade propositionen för riksdagen.

Skärpta straff föreslås för betalningsmedelsbrott

Riksdagen förde tisdagen den 20 april remissdebatt om ändring av 37 kap. i strafflagen. Genom ändringarna genomförs EU-direktivet om bekämpande av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter. Det nya i direktivet är att det också gäller virtuella valutor i egenskap av betalningsmedel.

På grund av förpliktelserna i direktivet föreslår regeringen ​ändringar i strafflagens bestämmelser om betalningsmedelsbedrägeri, grovt betalningsmedelsbedrägeri och förberedelse till betalningsmedelsbedrägeri. Dessutom föreslås att det till lagen fogas nya bestämmelser om betalningsmedelsbrott, grovt betalningsmedelsbrott och lindrigt betalningsmedelsbrott.

Enligt propositionen skärps de föreskrivna straffen för betalningsmedelsbrott. Grova gärningsformer ska beläggas med ett maximistraff på fem år i stället för det nuvarande maximistraffet på fyra år. Maximistraffet för förberedelse till betalningsmedelsbedrägeri höjs från fängelse i ett år till fängelse i två år.

Lagen föreslås träda i kraft den 31 maj 2021, då direktivet senast ska genomföras.

Efter remissdebatten remitterades ärendet till lagutskottet för vidare behandling.

Regeringens proposition RP 52/2021​

Kategorier