Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Statsrådets förordning om temporär begränsning av restaurangers öppethållning förblir i kraft

Publicerad 09-04-2021 14:35
Redigerad 09-04-2021 14:39

Statsrådets förordning om temporär begränsning av restaurangers öppethållning förblir i kraft

Riksdagen beslutade fredagen den 9 april att statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom inte upphävs.

Restaurangerna är stängda för kunder fram till den 18 april 2021 i de femton landskap och en kommun som räknas upp i förordningen. Kunderna kan dock beställa och hämta mat.

Förordningen har utfärdats med stöd av 3 a § 4 mom. i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet. Paragrafen gäller till och med den 28 mars 2021. 

Regeringen har överlämnat förordningen till riksdagen för granskning i efterhand. Vid eftergranskningen beslutar riksdagen om förordningen får förbli i kraft eller om den ska upphävas helt eller delvis. Innehållet kan inte ändras under riksdagsbehandlingen.

Beslutet fattades i enlighet med grundlagsutskottets betänkande (GrUB 6/2021)​

Kategorier