Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Statsrådets utbildningspolitiska redogörelse i remissdebatt

Publicerad 05-05-2021 20:00
Redigerad 06-05-2021 10:29

​Undervisningsminister Jussi Saramo (vänst) presenterade statsrådets utbildningspolitiska redogörelse för riksdagen.

Statsrådets utbildningspolitiska redogörelse i remissdebatt

Riksdagsbehandlingen av statsrådets utbildningspolitiska redogörelse började onsdagen den 5 maj med remissdebatt. Redogörelsen presenterar en lägesbild av nuläget inom utbildningen samt en målbild. Granskningen gäller hela utbildningssystemet och utvecklingen av forskningen.

Redogörelsen presenterades av undervisningsminister Jussi Saramo (vänst). Enligt Saramo drar redogörelsen upp riktlinjer för jämlik och högklassig utbildning för de kommande årtionden i ett Finland som präglas av ökande kompetenskrav och minskande åldersklasser.

I redogörelsen fastställs målbilden för utbildningen och forskningen fram till 2040-talet samt de ändringar i resurserna, strukturerna och styrningen som behövs för att uppnå målet. Med redogörelsen vill statsrådet öppna till diskussion både i riksdagen och på bred basis i hela samhället om utbildningens och forskningens framtida betydelse, problem och de lösningar som behövs. Redogörelsen ska också fungera som grund för det framtida utbildningspolitiska beslutsfattandet.

Efter remissdebatten remitterades ärendet till kulturutskottet för vidare behandling. 

Statsrådets redogörelse är en utredning som statsrådet lämnar till riksdagen i frågor som gäller rikets styrelse eller internationella relationer. Statsrådets redogörelse kan inte bli föremål för en förtroendeomröstning.

Statsrådets utbildningspolitiska redogörelse SRR 1/2021​

Kategorier