Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Temporär epidemiersättning föreslås för personer med utkomststöd

Publicerad 01-09-2020 17:00
Redigerad 02-09-2020 09:55

Temporär epidemiersättning föreslås för personer med utkomststöd

Riksdagen inledde sin höstsession tisdagen den 1 september bland annat med remissdebatt om regeringens proposition med förslag till lag om en temporär epidemiersättning.

Syftet med den temporära ersättningen är att stödja de personer och familjer som har det ekonomiskt sämst ställt och för vilka restriktionerna i samband med coronavirusepidemin har orsakat extra kostnader.

Stödet föreslås omfatta de personer som har fått grundläggande utkomststöd under restriktionstiden, om de fortfarande får grundläggande utkomststöd under den tid stödet betalas ut hösten 2020. Stödbeloppet är 75 euro i månaden. Stödet är skattefritt och det betalas under september-december 2020.

Samtidigt föreslås en temporär ändring i lagen om utkomststöd så att epidemiersättningen inte beaktas vid beviljande av utkomststöd.

Efter remissdebatten remitterades ärendet till social- och hälsovårdsutskottet för vidare behandling.

Regeringens proposition RP 105/2020

Kategorier