Direkt till innehållet

Ungdomsparlamentet samlas i riksdagen den 27 mars

Publicerad 07-02-2020 14:10
Redigerad 07-02-2020 14:19

Ungdomsparlamentet samlas i riksdagen den 27 mars

Ungdomsparlamentets nästa plenum hålls i riksdagen fredagen den 27 mars. I plenum deltar 199 högstadieelever. Dessutom får en journalistelev och en klubbledare från varje parlamentsklubb medverka.
 
Ungdomsparlamentets plenum hålls som en muntlig frågestund, där regeringen svarar på ungdomarnas frågor. Efter frågestunden följer talmannens mottagning. På förmiddagen samlas elevledamöterna i utskotten kring temat klimatförändringen och journalisteleverna kan ställa frågor till riksdagsledamöter vid tillställningen Politiker nonstop.
 
Eleverna har skickat in 145 frågor till den muntliga frågestunden. Eleverna kan rösta på frågor till dagordningen. Utifrån resultatet väljs ungefär hälften av de frågor ut som tas upp på dagordningen. Den andra hälften av frågorna till dagordningen väljs i riksdagen. Röstningen pågår fram till den 16 februari.

Ungdomsparlamentets parlamentsklubbar är avsedda att via aktuella diskussionsämnen ge de unga insikter i samhället och om hur de kan engagera sig och påverka. Ungdomsparlamentet kulminerar i plenum, som hålls vartannat år. Ungdomsparlamentet har sammanträtt sedan 1998.

Det ordnas inga andra evenemang i Riksdagshuset på Ungdomsparlamentets plenidag.
 
Mer om Ungdomsparlamentet
Röstning: Frågor till Ungdomsparlamentet 2020

Kategorier
Ungdomensriksdag