Direkt till innehållet

Mer stöd för byggande av student- och ungdomsbostäder föreslås

Publicerad 11-09-2019 17:00
Redigerad 02-10-2019 13:18

Mer stöd för byggande av student- och ungdomsbostäder föreslås

​Riksdagen förde onsdagen den 11 september remissdebatt om ändring av lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov (RP 16/2019).

Regeringen föreslår att det maximala belopp investeringsunderstöd som beviljas för byggande, anskaffning och ombyggnad av student- och ungdomsbostäder höjs från 10 procent till 15 procent av de godkända kostnaderna för projektet.

Det understöd som beviljas för student- och ungdomsbostäder omfattas av den lägsta stödklassen för investeringsunderstöd för grupper med särskilda behov. Understöd enligt den lägsta stödklassen stöder i praktiken byggande, anskaffning och ombyggnad av bostäder som är avsedda för framför allt studerande och unga. Syftet med propositionen är att öka produktionen av sådana bostäder för studerande och unga. De övriga villkoren för beviljande av understöd ändras inte.

Lagändringen avses träda i kraft den 1 november.

Efter remissdebatten remitterades ärendet till miljöutskottet för vidare behandling.

Regeringens proposition RP 16/2019

Kategorier
Ungdomensriksdag