Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagens pressmeddelanden

Riksdagens pressmeddelanden

​​​​​​​​

 
Show press releases SE
Sort press releases SE Filter press releases SE

   

   

  Stora utskottet anser det inte nödvändigt att ändra Europaparlamentets valsätt
  Regeringen fick riksdagens förtroende – rösterna föll 80–63
  Eloranta önskar mer stöd för civilsamhället av OSSE
  Hopsu i OSSE: Kriget i Ukraina har stora följder för miljön
  Gatukriminaliteten och det ökade våldet huvudtema under muntliga frågestunden
  Ny skatt föreslås för läskedrycker
  Stora utskottet och EU-kommissionär Sinkevičius diskuterade restaureringsförordningen
  Behandlingen av propositionen för att ändra sametingslagen: talmanskonferensens förslag behandlas i plenum fredag 25.11
  Riksdagen godkände lagen om ett dubbelt barnbidrag i december
  Stora utskottet godkände smidigare ansökningsprocess för invandring
  Parlamentariker diskuterar följderna för OSSE av Rysslands anfallskrig
  Fjärde tilläggsbudgeten behandlas i plenum onsdagen 23 november – remissdebatt om tio propositioner
  Remissdebatten om ändring av sametingslagen blev på hälft den 22 november, debatten återupptas på onsdag
  Finansutskottets betänkande om 2022 års fjärde tilläggsbudget klart
  Talmannens frågestund för barn och unga den 25 november
  Upptagning: Finlands Banks chefdirektör hördes i ekonomiutskottet den 22 november
  Östersjöparlamentariker oroade av gamla vapen och laddningar på sjöbottnen
  Ansökningstiden för bibliotekets forskarplatser 21.11–5.12.2022
  Stora utskottet behandlade energifrågor
  Oppositionsgruppernas interpellation om jordbrukets kris överräcktes till riksdagen
  Riksdagen godkände innehållet för ändringarna i barnbidragslagen och lagen om utkomststöd
  Riksdagen godkände diskrimineringsombudsmannens berättelse
  Stora utskottet besöker Sverige och Åland
  Stöd för jordbruket och forsknings- och utvecklingsverksamhet debatterades under frågestunden
  Stora utskottet stödjer förslag om makroekonomiskt stöd åt Ukraina
  Mari Rantanen ny ordförande i förvaltningsutskottet
  Natos parlamentariska församling sammanträder i Madrid
  Två redogörelser från statsrådet behandlades i plenum
  Riksdagen godkände ändring i utlänningslagen gällande familjeåterförening
  Riksdagen godkände lagen om sju dagars vårdgaranti
  Remissdebatt om regeringspropositionen om en fjärde tilläggsbudget för 2022
  Tre riksdagsledamöter deltog i Cosac-plenarmötet i Prag
  Nordiskt försvarssamarbete på dagordningen i Oslo
  Finansutskottet godkände 2023 års inkomstskatteskala och ändringar i inkomstbeskattningslagen
  Stora utskottet fortsatte behandlingen av restaureringsförordningen
  Regeringen fick riksdagens förtroende – rösterna föll 103–73
  Miljöutskottets Kari och Kivelä till FN:s klimatmöte
  Utrikesutskottet besöker New York och Washington
  Riksdagen debatterade utvecklingspolitiska resultat
  Regeringen utfrågades om hälsovård för papperslösa och regeringspartiernas linje om restaureringsförordningen
  Finländska riksdagsledamöter deltar i Cosac-plenarmötet i Prag
  Regeringen besvarade interpellationen om försummelser att påverka i EU när det gäller restaureringsförordningen
  Riksdagens forum för internationella frågor diskuterade verksamheten under den kommande valperioden
  Riksdagen godkände innehållet i lagen om en sju dagars vårdgaranti
  Behandlingen av propositionen om familjeåterföreningar framskrider
  Stora utskottet behandlade EU-budgeten för 2023 och förslaget till förordning om restaurering
  Remissdebatt om propositionen för övervakning av fastighetsaffärer
  Fyra riksdagsledamöter agerar valobservatörer under valet i USA
  Norges Jorodd Asphjell Nordiska rådets president året 2023
  Nordiska rådets priser delades ut i Helsingfors