Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagens pressmeddelanden

Riksdagens pressmeddelanden

​​​​​​​​

 
Show press releases SE
Sort press releases SE Filter press releases SE

   

   

  Temporär lagändring för att förhindra att coronasmitta sprids från utlandet godkänd
  Cyberhot och corona i fokus då Nordiska rådet samlas till temasession
  Förslaget till lag om äldreombudsmannen godkänt
  Årets tredje tilläggsbudget godkänd – regeringen fick fortsatt förtroende
  Riksdagen har godkänt vårdreformen med rösterna 105–77
  Webbupptagning: Ekonomiutskottet hörde chefdirektören för Finlands Bank
  Remissdebatt om propositionen för att förhindra att coronasmitta sprids från utlandet
  Vårdreformen godkänd i första behandling, andra behandling på måndag
  Justitieombudsmannen överlämnade sin berättelse för år 2020 till talmannen
  Första behandlingen av vårdreformen fortsätter på fredag
  Junnila och Packalén observerar valet i Armenien
  Olaga hot i samband med arbetsuppgifter under allmänt åtal
  Lagen om äldreombudsmannen i första behandling
  Webbupptagning från social- och hälsovårdsutskottets presskonferens
  Social- och hälsovårdsutskott förordar inrättandet av välfärdsområden
  Ändringen av lagen om studiestöd godkänd
  Webbupptagning från jord- och skogsbruksutskottets presskonferens om medborgarinitiativet Vattnet är vårt
  Riksdagen debatterade utrikes- och säkerhetspolitik
  Pasi Pölönen fortsätter som biträdande justitieombudsman
  Ändringen av utlänningslagen godkänd
  Webbupptagning från seminariet om statsförfattningsrättsliga och EU-rättsliga aspekter i riksdagens och statsrådets EU-beslut
  Allmän åtalsrätt för olaga hot i samband med arbetsuppgifter i första behandling
  Ändringen av utlänningslagen i första behandling
  Medborgarinitiativet om avgiftsfri psykoterapiutbildning i remissdebatt
  Årets tredje tilläggsbudgetproposition remissdebatt
  Arbetsgivarens rätt att utreda brottslig bakgrund hos dem som arbetar med barn utvidgas
  Regeringen fick fortsatt förtroende med rösterna 103–75
  Regeringen besvarade interpellationen om vårdreformen
  Riksdagen valde Antti Rinne till förste vice talman
  Temporära begränsningarna i lagen om smittsamma sjukdomar fortsätter till årets slut
  Årets andra tilläggsbudget godkänd
  Remissdebatt om medborgarinitiativen om att uppdatera abortlagstiftningen och höja lönerna för sjukskötare
  Riksdagen debatterade den riksomfattande trafiksystemplanen
  Riksdagen godkände evenemangsgarantin
  Förlängning av temporära begränsningar i lagen om smittsamma sjukdomar i första behandling
  Utvidgad straffbarhet för terroristbrott föreslås
  Oppositionen interpellerar om vårdreformen
  Webbupptagning från grundlagsutskottets presskonferens den 21 maj
  Evenemangsgarantin i första behandling
  Cybersäkerheten i fokus vid Nordiska rådets, Baltiska församlingens och Beneluxparlamentets gemensamma möte
  Planen för de offentliga finanserna 2022–2025 i remissdebatt
  Regeringen fick fortsatt förtroende med rösterna 106–75
  Evenemangsgarantin i remissdebatt
  Regeringen besvarade interpellationen om halvtidsöversynen
  Riksdagen godkände beslutet om EU:s egna medel med rösterna 134-57
  Riksdagen röstar om godkännande av beslutet om EU:s egna medel tisdagen den 18 maj
  Debatten om godkännande av beslutet om EU:s egna medel fortsätter
  Coronavirussmitta konstaterad hos riksdagsledamot
  Debatten om godkännande av beslutet om EU:s egna medel avbröts, fortsätter fredag kl. 13.30
  Anmälan till Ungdomsparlamentet 2022 har börjat