Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagens pressmeddelanden

Riksdagens pressmeddelanden

​​​​​​​​

 
Show press releases SE
Sort press releases SE Filter press releases SE

   

   

  Remissdebatt om regeringspropositionen om elkompensation
  Riksdagen förde remissdebatt om 2023 års tilläggsbudget
  Framtidsutskottet hör unga om framtidsredogörelsen den 10 februari
  Talmansdelegation besöker Frankrike 7–8 februari
  Remissdebatt om statsrådets redogörelse gällande Finlands deltagande i operation till stöd för Ukraina
  Första behandling av förslag till ändring av utlänningslagen
  Riksdagen godkände ändring av lotterilagen
  Remissdebatt om välfärdsområdenas finansiering och verkställandet av vårdreformen
  Stora utskottet beslutade om Finlands ståndpunkt om stödåtgärder för EU:s ekonomi
  Finansutskottets betänkande om gruvmineralskatten klart
  Enda behandling av statsrådets redogörelse om nordiska gränshinder
  Arbetskraftsinvandring stora samtalsämnet under frågestunden
  Tiina Ranta riksdagens nya säkerhetsdirektör
  Försvarsutskottet behandlade medborgarinitiativ om infanteriminor
  Remissdebatt om lagmotioner gällande arbetslivet
  Riksdagen debatterade statsrådets redogörelse om jämställdhetspolitiken
  Riksdagen godkände lagen om aktiebolag Klimatfonden Ab
  Stora utskottet diskuterade Finlands framtidsredogörelse och koordinering av EU:s ekonomiska politik
  Riksdagen godkände den så kallade translagen
  Lagutskottet förordar möjligheten att tvångsupphäva tvingade äktenskap
  Försvarsutskottet vill ha fler skjutbanor i Finland
  Estlands utrikesutskott besöker Finland 2–3 februari
  Initiativ om att förbjuda energiutvinning av torv behandlades i plenum
  Riksdagen fortsatte behandla den så kallade translagen
  Stödet åt Ukraina och Europas sammanhållning i fokus under Cosac-ordförandemötet
  Riksdagen godkände begränsningar för bostads- och husbolagskrediter
  Förvaltningsutskottet: Underrättelselagstiftningen stärker den nationella säkerheten
  Lagreformen om könsfastställelse och tillgången på arbetskraft stora ämnen under muntliga frågestunden
  Debatt i riksdagen om läget i Ukraina den 24 februari
  Kiljunen och Virolainen om Ukraina: Ingen fred utan rättvisa
  Finlands ledamöter uppmanar alla Europas länder att bekämpa våld i nära relationer
  Underrättelsetillsynsutskottet: Natomedlemskapet förbättrar förutsättningar för finländska underrättelsemyndigheter
  Riksdagen godkände förslaget om att skjuta upp personaldimensioneringen inom äldreomsorgen
  Niikko i Europarådet: Kvinnor måste skyddas mot äktenskapsfångenskap
  Kemppi i Europarådet: Telefonappars och algoritmers säkerhet är del av en fungerande demokrati
  Natoparlamentariker från Finland och Sverige besöker Natos högkvarter
  Hopsu och Kivelä i Europarådet: Miljöförstörelse bör kriminaliseras
  Kiljunen: Kosovo hör till Europarådet
  Video: Öppen utfrågning i grundlagsutskottet om sametingslagen
  Första behandling av regeringspropositionen till lag om könsfastställelse
  Riksdagen förde remissdebatt om statsrådets framtidsredogörelse, del 1 och 2
  Interpellation om skuldsättningen inom den offentliga ekonomin lämnades till riksdagen
  Riksdagen deltar i Educa-mässan
  Europarådet fortsätter samtal om Rysslands anfall mot Ukraina
  Nordiska rådet diskuterar innehållet i Helsingforsavtalet
  Stödet åt Ukraina stora samtalsämnet då stora utskottet träffade finländska Europaparlamentariker
  Stora utskottet och finländska Europaparlamentariker träffades i Helsingfors
  Inlärningsresultat och den ekonomiska politiken i fokus under frågestunden
  Social- och hälsovårdsutskottet: En lagreform om fastställande av könstillhörighet är nödvändig
  Försvarsutskottet: Riksdagen måste hållas à jour om Natobeslutsfattande