Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Eloranta önskar mer stöd för civilsamhället av OSSE

Publicerad 25-11-2022 16:00

Eloranta önskar mer stöd för civilsamhället av OSSE

Riksdagsledamot Eeva-Johanna Eloranta (sd), medlem av Finlands delegation i OSSE:s parlamentariska församling, önskar att OSSE i fortsättningen tar en större roll i stödjandet av civilsamhället i medlemsstaterna. Eloranta talade om ämnet på fredagen vid OSSE:s parlamentariska församlings höstmöte i Warszawa i Polen.

– OSSE kan stödja utbildning för lärare om hur man genom historieundervisning kan främja fred, i stället för att använda den för att upprätthålla konflikter. Som Rysslands angrepp på Ukraina visar kan historien missbrukas för att under förevändning av det förflutna försöka förneka till och med rätten att existera som självständig stat, kritiserade Eloranta.

Därför är det viktigt att människorna inom OSSE-området förstår vilken politisk styrka historien har. Människors och samfunds förmåga att agera under föränderliga förhållanden och möta störningar och kriser kan stärkas också genom undervisning i mediekompetens.

– I alla läroplaner betonas vikten av mediekompetens i kampen mot desinformation fortfarande inte tillräckligt, påpekade Eloranta.

Rysslands anfallskrig mot Ukraina har precis inför organisationens 50-årsjublieum försatt Europeiska samarbets- och säkerhetsorganisationen i en kris som skakar grunden för dess existens. OSSE fick sin början vid Helsingforskonferensen år 1975.

– Även OSSE:s parlamentariska församling bör överväga innovativa sätt att utveckla utbildningen och civilsamhället samt säkerheten, om vi vill hålla fast vid OSSE:s åtaganden för de människor vi representerar, avslutade Eloranta.
Kategorier
OSSE; Internationella ärenden