Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Remissdebatt om årets femte tilläggsbudgetproposition

Publicerad 08-09-2020 18:00
Redigerad 09-09-2020 11:05

​Finansminister Matti Vanhanen (cent) presenterade årets femte tilläggsbudgetproposition för riksdagen

Remissdebatt om årets femte tilläggsbudgetproposition

Riksdagsbehandlingen av årets femte tilläggsbudgetproposition för 2020 (RP 119/2020) inleddes tisdagen den 8 september med remissdebatt. Propositionen fokuserar endast på nödvändiga anslagsbehov som måste behandlas före den sjätte tilläggsbudgetpropositionen för 2020. Enlig planerna lämnar regeringen den sjätte tilläggsbudgetpropositionen till riksdagen den 29 oktober 2020.

Regeringen föreslår ett anslag på 60 miljoner euro för finansiering av en temporär epidemiersättning.
Syftet med ersättningen är att stödja de personer och familjer som har det ekonomiskt sämst ställt i samhället och för vilka restriktionerna i samband med coronavirusepidemin har orsakat extra kostnader.

Ett anslag på 2 miljoner euro föreslås för ersättningar i samband med researrangörers konkursfall. Av anslaget betalas ersättningar till konsumenterna för inställda paketresor till följd av coronavirussituationen, om ersättningar inte kan betalas ur de säkerheter som ställts av researrangören.

För komplettering av understöd som ersätter kostnader för företag inom jordbruket och trädgårdsodlingen och företag på landsbygden föreslås 30 miljoner euro. Samtidigt minskas de uppskattade utgifterna för kostnadsstödet för företag med 30 miljoner euro.

Tilläggsbudgetpropositionen ökar de ordinarie inkomsterna med 1 021 miljoner euro och minskar anslagen med 234 miljoner euro. I och med detta minskar statens behov av nettoupplåning med 1,3 miljarder euro. Statens nettoupplåning beräknas uppgå till cirka 17,6 miljarder euro år 2020. Statsskulden beräknas vid utgången av 2020 uppgå till cirka 124 miljarder euro, vilket är cirka 54 procent i förhållande till bruttonationalprodukten.

Efter remissdebatten remitterades ärendet till finansutskottet för vidare behandling.

Regeringens proposition RP 119/2020

Kategorier