Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Finländska riksdagsledamöter deltar i Cosac-plenarmötet i Prag

Publicerad 10-11-2022 14:50

Finländska riksdagsledamöter deltar i Cosac-plenarmötet i Prag

Ledamöter från riksdagens stora utskott deltar i det 68 Cosac-plenarmötet för EU-ländernas nationella parlament i Prag den 13–15.11. EU:s ordförandeland Tjeckien ordnar mötet.


På plenarmötets dagordning står EU:s framtid och strategiska autonomi, läget i Ukraina, det europeiska perspektivet för det östra partnerskapets länder och västra Balkan samt Tjeckiens ordförandeskap som tar slut vid årsskiftet.

I riksdagens delegation ingår följande medlemmar från stora utskottet: ordförande Satu Hassi (gröna), Pia Kauma (saml), Arto Pirttilahti (cent) och Jenna Simula (saf).

De nationella parlamentens EU-utskotts och EU-parlamentets ledamöters konferens Cosac grundades år 1989 för att stärka utbytet mellan de nationella parlamenten och EU:s roll i beslutsfattandet. Enligt en protokollbilaga i Lissabonfördraget kan Cosac framföra sin syn på vilket ämne som helst till EU-parlamentet, EU-rådet och EU-kommissionen.​
Kategorier
EU-ärenden; Stora utskottet; Utskott