Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagen godkände årets fjärde tilläggsbudget och kompletteringen av den

Publicerad 26-06-2020 11:05
Redigerad 26-06-2020 11:48

Finansutskottets ordförande Johannes Koskinen (sd) presenterade utskottets betänkande i plenum torsdagen den 25 juni.

Riksdagen godkände årets fjärde tilläggsbudget och kompletteringen av den

Riksdagen godkände fredagen den 26 juni den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 och kompletteringen av den. Tilläggsbudgeten och kompletteringen av den godkändes enligt finansutskottets betänkande (FiUB 13/2020)

Genom årets fjärde tilläggsbudget inleds en åtgärdshelhet som ska stödja den ekonomiska återhämtningen efter coronavirusutbrottets akuta fas. Anslagen ökas bland annat för utbildning, innovationer, utveckling av trafikleder och landsbygd, reparationsbyggande och förbättring av energieffektiviteten.

Tilläggsbudgeten har kompletterats med ett tilläggsanslag för understödjande av fartygstrafiken.  Anslaget gör det möjligt att bevilja understöd till last- och passagerarfartygsrederier för trafik i en situation som orsakats av coronapandemin.

Finansutskottet minskade under utskottsbehandlingen skatteinkomsterna med 96 000 000 euro och anslagen med 65 432 000 euro. Ett tillägg motsvarande skillnaden gjordes i inkomstposterna.  Efter ändringarna är de budgeterade inkomstposterna och anslagen för i år med beaktande av den ordinarie budgeten och den första, andra, tredje och fjärde tilläggsbudgeten totalt 67 292 380 000 euro.

Under behandlingen framfördes misstroende för regeringen. Riksdagen gav regeringen sitt förtroende med rösterna 105-44.

Finansutskottets betänkande 13/2020
Omröstningsresultat

Kategorier