Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Fjärde tilläggsbudgeten behandlas i plenum onsdagen 23 november – remissdebatt om tio propositioner

Publicerad 23-11-2022 13:00

Fjärde tilläggsbudgeten behandlas i plenum onsdagen 23 november – remissdebatt om tio propositioner

Den fjärde tilläggsbudgeten för 2022 behandlas i riksdagens plenum onsdagen 23 november klockan 14. Finansutskottet godkände ett betänkande i ärendet tisdagen den 22 november. Tilläggsbudgetpropositionen skulle innebära en nettoökning av anslagen med sammanlagt 66 miljoner euro netto och en ökning av de ordinarie inkomsterna med sammanlagt 322 miljoner euro.

Det föreslås att kalkylen över skatteinkomster höjs med något över en miljard euro, vilket förklaras av den ökade uppskattningen av intäkterna av skatten på förvärvs- och kapitalinkomster. De största utgiftsökningarna föreslås för Försvarsministeriets förvaltningsområde för att förbättra Finlands försvarsberedskap och för att stödja Ukraina. I propositionen ingår bland annat extra barnbidrag, ersättningar i anslutning till coronaviruspandemin samt utgifter för skuldskötsel. Dessutom ingår 6 miljoner euro i utgifterna för ett pilotprojekt för ett stängsel vid östgränsen. Omröstningarna om tilläggsbudgeten äger rum i plenum fredagen den 25 november.


Onsdagens plenum omfattar också flera ärenden i första och andra behandling. I andra behandling är bland annat en proposition med förslag till lag om ändring av barnbidragslagen (RP 235/2022 rd), enligt vilken barnbidraget för december 2022 ska betalas dubbelt. Syftet är att öka barnfamiljernas köpkraft. Vid beviljande av utkomststöd beaktas inte det dubbla barnbidrag som betalas ut i december 2022 till den del dess belopp överstiger det sedvanliga barnbidragets belopp.

I onsdagens plenum är tidsgränsen klockan 22 inte i bruk. Plenum pågår alltså så länge ledamöter vill hålla anföranden.

Läs finansutskottets pressmeddelande om betänkandet för 2022 års fjärde tilläggsbudget (22.11)

Kategorier
Finansutskottet; Utskott; Budgeten