Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Gatukriminaliteten och det ökade våldet huvudtema under muntliga frågestunden

Publicerad 25-11-2022 13:25

Gatukriminaliteten och det ökade våldet huvudtema under muntliga frågestunden

Det ökade gatuvåldet, antalet rån och våldsbrott samt säkerhetsfrågor var huvudteman under den muntliga frågestunden torsdagen den 24 november. 


Den första frågan under den muntliga frågestunden ställdes av Veijo Niemi (saf), som efterlyste åtgärder av regeringen åtgärder mot ett växande problem. Inrikesminister Krista Mikkonen (gröna) uttryckte sin oro över att våldsdåden bland minderåriga ökar. Mikkonen betonade vikten av olika åtgärder, däribland att öka antalet poliser och rättsväsendets resurser, försnabba rättegångar och även det förebyggande arbetet i skolorna, ungdomsarbetet och barnskyddet.

– Alla de här är de åtgärder som vi behöver för att tillsammans kunna bemöta den här ökade brottsligheten. Här har regeringen arbetat mycket målmedvetet, inte bara vid Inrikesministeriet utan också vid andra ministerier, sade Mikkonen. 

I anslutning till diskussionen under frågestunden om det ökade våldet bland barn, unga och gäng togs också skolpolisverksamheten upp. Den har uppmärksammats som en förebyggande åtgärd och en lösning på det växande problemet. Mikko Kinnunen (cent) nämnde ett exempel från Uleåborg, där skolpolisen samarbetar med lågstadiet och högstadiet. Skolpolisen ger "lagfostran, går tillsammans med barn och unga igenom åldersgränser för ansvar, mobbning och våld, brottspåföljder, rusmedel och ansvarsfull verksamhet på sociala medier. Polisen hör barn och unga, och många ungdomar vänder sig på eget initiativ till den. Skolpolisen talar i skolan med alla 15-åringar som har gjort sig skyldiga till brott. Samarbetet är smidigt, men arbetsmängden ökar hela tiden. Det behövs ett brett samarbete mellan skolpersonalen, hemmen, elevvården, ungdomsarbetet i skolan och polisen", sade Kinnunen. Han riktade sin fråga till regeringen om att stärka skolpolisverksamheten.
  
Minister Mikkonen betonade metoder för tidigt ingripande och förebyggande verksamhet. Enligt ministern har det inrättats en gemensam arbetsgrupp för ministerierna för att hitta ytterligare metoder. I arbetsgruppen ingår företrädare för Inrikesministeriet, Undervisnings- och kulturministeriet, Justitieministeriet och Social- och hälsovårdsministeriet.
 
Under den muntliga frågestunden diskuterades i samband med det här ämnet också polisens resurser, förslag till åtgärder för att förebygga problem och skärpta straff. 

Andra teman under den muntliga frågestunden var frågor om tryggandet av kvaliteten och resurserna inom småbarnspedagogiken samt finansieringen av välfärdsområdenas verksamhet.
Kategorier
Plenum