Direkt till innehållet

Medborgarinitiativet om att åtgärda problem som leder till marginalisering av barn och unga i remissdebatt

Publicerad 24-09-2019 17:00
Redigerad 02-10-2019 13:16

Medborgarinitiativet om att åtgärda problem som leder till marginalisering av barn och unga i remissdebatt

​Riksdagsbehandlingen av medborgarinitiativet ” Åtgärda de problem som leder till marginalisering av barn och unga redan i lågstadierna” (MI 4/2019) inleddes tisdagen den 24 september med remissdebatt.

I medborgarinitiativet föreslår man att det stiftas en lag som föreskriver att det i varje lågstadium ska finnas en vuxen med terapeutiska färdigheter som kunde genom att ge handledning i livskunskap förebygga bland annat skolmobbning och andra problem som hindrar en trygg skolgång.

Efter remissdebatten remitterades ärendet till kulturutskottet för vidare behandling.

För att riksdagen ska ta emot ett medborgarinitiativ krävs att 50 000 personer undertecknar det inom ett halvt år. Den nya påverkningskanalen blev möjlig efter en grundlagsändring i mars 2012.

Medborgarinitiativet MI 4/2019
Behandling av medborgarinitiativ i riksdagen

Kategorier
Ungdomensriksdag