Direkt till innehållet

Riksdagen godkände temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Publicerad 26-06-2020 13:30
Redigerad 26-06-2020 16:19

Riksdagen godkände temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagen godkände i vårsessisonens sista plenum den 26 juni en temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar. Ändringen gör det möjligt att utveckla ett informationssystem för att spåra upp personer som eventuellt exponerats för coronaviruset.

Informationssystemet består av en mobilapplikation och ett bakomliggande system och dess syfte är att stödja hanteringen av coronaepidemin. Användning och överföring av data mellan mobilapplikationen och bakgrundssystemet kräver att användaren har gett samtycke till det. Samtycket kan när som helst återkallas genom att applikationen tas ur bruk.

Riksdagen förutsätter att statsrådet ägnar mobilapplikationens och bakgrundssystemets utveckling och funktion en mycket tät uppföljning, i synnerhet med tanke på integritetsskyddet och informationssäkerheten, och upprätthåller beredskap för att vid behov snabbt göra ändringar i regleringen eller på systemnivå. Statsrådet ska lämna en utredning om saken till riksdagen senast under höstsessionen 2021.

Lagförslaget godkändes enligt social- och hälsovårdsutskottets betänkande (ShUB 17/2020). Den temporära ändringen gäller fram till den 31 mars 2021.

Kategorier