Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Natos parlamentariska församling sammanträder i Madrid

Publicerad 17-11-2022 10:35

​Bild: Natos parlamentariska församlings arkiv.

Natos parlamentariska församling sammanträder i Madrid

Rysslands anfallskrig i Ukraina, stödet till Ukraina och Natos utvidgning tas upp till diskussion när parlamentariker från Natoländer och alliansens partnerländer sammanträder i Madrid i Spanien den 18–21 november.

Andra diskussionsämnen under Natos parlamentariska församling är bland annat erfarenheterna av Natos verksamhet i Afghanistan, cybersäkerhet och cyberförsvar, klimatförändringens konsekvenser för säkerheten samt stabiliteten på västra Balkan, i Mellanöstern och i Nordafrika.

Merparten av mötesdeltagarna är från Natos medlemsländer, men bland deltagarna finns också fredspartnerskapsländer såsom Finland, Sverige och Österrike samt länder med olika status utanför Europa.

För riksdagsledamöter från länder utanför Nato erbjuder den parlamentariska församlingen möjlighet att utbyta åsikter med politiker från Natoländer samt att höra hur frågor om militäralliansen diskuteras inom alliansens medlemsländer. Finländska riksdagsledamöter får delta i församlingens debatt men inte i omröstningar.

Från riksdagen deltar hela Finlands delegation i Natos parlamentariska församling under ledning av ordförande Elina Valtonen (saml). Övriga medlemmar i delegationen är Mikko Savola (vice ordförande, cent), Mika Kari (sd) och Tom Packalén (saf).

Kategorier
Internationella ärenden