Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Nordiskt försvarssamarbete på dagordningen i Oslo

Publicerad 15-11-2022 12:25

Nordiskt försvarssamarbete på dagordningen i Oslo

Riksdagsledamöterna Lulu Ranne (saf, Nordiska rådets vice president) och Antti Häkkänen (saml, ordförande för försvarsutskottet) deltar i Nordiska rådets presidiums och de nordiska parlamentens försvarsutskottens gemensamma årliga möte i Oslo den 15 november. Mötet ordnas av Norge, som innehar ordförandeskapet för det nordiska försvarssamarbetet Nordefco år 2022. 


Under mötet behandlas det nordiska försvarssamarbetet och förändringen i säkerhetsläget. 

– Rysslands angrepp på Ukraina har förändrat säkerhetsläget och intensifierat det nordiska försvarssamarbetet. Dialogen med Nordiska rådet och de nordiska parlamentens försvarsutskott är viktigare än någonsin. Nordiska rådet har betonat vikten av samarbete mellan parlamentens utskott för det nordiska samarbetet och det här mötet är ett konkret exempel på hur samarbetet kan förbättras. Vi måste stärka samarbetet speciellt på de strategiskt viktigaste områdena såsom säkerhet, försvar och försörjningsberedskap, understryker Ranne som deltar i mötet.

Enligt försvarsutskottets ordförande Häkkänen erbjuder det nordiska försvarssamarbetet och Finlands och Sveriges Natomedlemskap nya möjligheter inom det nordiska försvarssamarbetet. 

– Europas nya säkerhet baserar sig på ett starkare försvar och ett tätare västerländskt samarbete. Försvarsbudgetar utökas i alla länder och hela Norden hör snart till Nato. Anslagen och brytningsskedet för säkerheten måste utnyttjas på ett klokt vis. Det nordiska försvarssamarbetet utvärderas nu utifrån nya förutsättningar. Finlands och Sveriges Natomedlemskap öppnar för nya samarbetsmöjligheter för att stärka säkerheten i Norden, säger Häkkänen.

Syftet med mötet i Oslo är att utbyta åsikter om vad det nya säkerhetspolitiska läget och Finlands och Sveriges medlemskap i Nato innebär för det framtida nordiska försvarssamarbetet. På programmet står ett seminarium om ämnet och en rundabordsdiskussion med ordföranden för Nordecfo-samarbetet, Norges försvarsminister Bjørn Arild Gram, ordförandena för de nordiska försvarsutskotten samt Nordiska rådets presidium.
Kategorier
Internationella ärenden; Finlands delegation i Nordiska rådet; Försvarsutskottet