Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Ny skatt föreslås för läskedrycker

Publicerad 25-11-2022 13:00

Ny skatt föreslås för läskedrycker

Punktskatten på läskedrycker föreslås ändras genom att stärka hälsostyrningen som ingår i skatten. Enligt propositionen ska punktskatten på läskedrycker graderas i sex skatteklasser enligt sockerhalten i drycken, i stället för de nuvarande två skatteklasserna. 

Remissdebatten om propositionen fördes i plenum torsdagen den 24 november. 

Skatt enligt den lägsta skatteklassen skulle uppbäras på sockerfria drycker på samma sätt som för närvarande. Skatten på sockerfria drycker skulle sjunka till 9 cent per liter från nuvarande 13 cent. 

Beskattningen av vatten och mineralvatten som inte är sötade eller smaksatta skulle dock ändras så att punktskatt också uppbärs på drycker som är förpackade i detaljhandelsförpackningar på över fem liter. 

Skatten på sockerhaltiga drycker skulle i fortsättningen vara indelad i fem skatteklasser på basis av produktens totala sockerhalt. Skatten på drycker som innehåller socker föreslås bli 16, 24, 32, 40 eller 48 cent per liter. Skattegraderingen påverkas inte av om drycken innehåller tillsatt socker eller endast naturligt socker.
 
Syftet med de föreslagna ändringarna är att styra konsumtionen och produktionen från drycker med hög sockerhalt till drycker med lägre sockerhalt. Samtidigt är målet ändå också att upprätthålla skatteintäkterna.

Undantag för punktskatten på läskedrycker 

​E​ndast de undantag som är nödvändiga med tanke på skattens syfte har uteslutits från skattebasen för punktskatten på läskedrycker. Till de här hör vissa livsmedel för särskilda näringsändamål, såsom kliniska näringspreparat, modersmjölksersättning och tillskottsnäring, barnmat och livsmedel för särskilda ändamål för viktkontroll, som används på ett annat sätt än läskedrycker.

Utöver specialdietpreparat som baserar sig på särskilda bestämmelser har kosttillskott som uppfyller de krav som föreskrivs med stöd av livsmedelslagen samt läkemedelspreparat enligt läkemedelslagen lämnats utanför punktskatten på läskedrycker. Kaffe och te hör inte heller som sådana till skattebasen för punktskatten på läskedrycker, eftersom de hör till sådana tulltariffpositioner vars produkter inte omfattas av punktskatten på läskedrycker.

Skatt uppbärs inte heller om dryckerna har tillverkats av en tillverkare som är oberoende av andra aktörer inom branschen och som under ett kalenderår levererar högst 70 000 liter läskedryck för konsumtion (småskalig tillverkare). Småtillverkare ska dock göra en registreringsanmälan till Skatteförvaltningen om registrering som småtillverkare.

Skatteändringens procentuella priseffekt på produkterna bedöms variera mycket beroende på dryckens pris. Skattens andel av detaljhandelspriset blir rätt så hög för drycker med förmånligare priser, som innehåller mer socker än genomsnittet. Likaså blir skattebördan på koncentrat hög. I konsekvensbedömningarna har man antagit att skatteändringen överförs till fullo till priserna.

Ärendet remitterades till finansutskottet.

Kategorier
Plenum