Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Personaldimensioneringen inom institutionsvården och serviceboendet godkänd

Publicerad 26-06-2020 13:25
Redigerad 26-06-2020 13:33

Personaldimensioneringen inom institutionsvården och serviceboendet godkänd

Riksdagen godkände i vårsessionens sista plenum ändringen av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre. Genom ändringen fogas till lagen bestämmelser om personaldimensionering i serviceboende med heldygnsomsorg och långvarig institutionsvård för äldre personer.

Till den s.k. äldreomsorgslagen fogas en skyldighet att ha en personaldimensionering på minst 0,7 anställda per klient vid verksamhetsenheter för serviceboende med heldygnsomsorg och verksamhetsenheter för långvarig institutionsvård för äldre. I dimensioneringen beaktas bara den personal som utför direkt klientarbete.

Till lagen fogas också en bestämmelse om ett nationellt enhetligt uppföljnings- och bedömningssystem som ska användas vid utredning och bedömning av servicebehovet. Målet med RAI-systemet är att få jämförbar information om äldre personers servicebehov och tjänster och att stärka likabehandlingen av klienterna i tjänsterna. Utskottet konstaterar att det utöver bedömningssystemet RAI vid behov också finns skäl att använda andra bedömningsmetoder för att trygga de äldres intressen och välmående över lag.

Personaldimensioneringen ska tillämpas från och med den 1 april 2023. Personaldimensioneringen ska från och med den 1 oktober 2020 vara minst 0,5, från och med den 1 januari 2021 minst 0,55 och från och med den 1 januari 2022 minst 0,6 anställda per klient. Användningen RAI-systemet ska inledas senast den 1 april 2023. Till övriga delar träder lagen i kraft den 1 oktober 2020.

Lagförslaget godkändes enligt social- och hälsovårdsutskottets betänkande (ShUB 18/2020).

Kategorier