Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Regeringen besvarade interpellationen om försummelser att påverka i EU när det gäller restaureringsförordningen

Publicerad 10-11-2022 10:10

​Statsminister Sanna Marin (sd) besvarade å regeringens vägnar interpellationen i plenum den 9 november 2022.

Regeringen besvarade interpellationen om försummelser att påverka i EU när det gäller restaureringsförordningen

Riksdagen förde på onsdagen den 9 november en interpellationsdebatt om påverkande i EU ifråga om restaureringsförordningen. Interpellationen till regeringen hade ställts av Samlingspartiets, Sannfinländarnas, Kristdemokratiska och Liike nyt-rörelsens riksdagsgrupper. Omröstningen om regeringens förtroende äger rum i plenum på fredag den 11 november klockan 13.


Statsminister Sanna Marin (sd) konstaterade i sitt svar att förordningen om återställande har ett viktigt mål, men att förslaget inte kan godkännas utan väsentliga ändringar.

– För att uppnå en godtagbar helhetslösning krävs enligt statsrådets preliminära bedömning en betydlig minskning av kostnaderna samt att medlemsstaternas handlingsutrymme och flexibiliteten i utbudet av metoder tryggas eller utökas. Närmare ramvillkor fastställs av riksdagen i Finlands ståndpunkt.

Statsminister Marin tillade också att regeringens budskap vad gäller skogarna konsekvent är att skogspolitiken hör till den nationella beslutanderätten. Marin konstaterade att statsrådet anser det nödvändigt att Finland strävar efter att avsevärt sänka de kostnader som återställningsförordningen medför för Finland.

– Statsrådet gör sitt yttersta för att nå ett för Finland godtagbart slutresultat i ärendet. Om man inte når en godtagbar helhetslösning i förhandlingarna, har Finland grund att rösta emot slutresultatet.

Slutligen betonade statsministern att beslutets tid ännu inte är inne, utan först måste man se vilken lösning den nuvarande och den kommande regeringen lyckas förhandla fram.

Oppositionen uttryckte i sina anföranden oro över återställningsförordningens konsekvenser för Finlands ekonomi. Oppositionen konstaterade att återställningsförordningen skulle orsaka Finland direkta kostnader på minst en miljard euro per år och att dess övriga negativa konsekvenser för ekonomin inte ens har uppskattats.

I anförandena efterlystes Finlands rätt att besluta om sin egen skogspolitik och skogsägarnas rätt att besluta om sin egen egendom. Regeringen kritiserades för att den inte har värnat Finlands intressen i frågan om förordningen och bedömde att regeringen inte har kunnat sköta Finlands ärenden på grund av interna konflikter.

Läs debattens anföranden i plenarprotokollet (på finska)

Läs interpellationen i sin helhet på riksdagens webbsida (IP 4/2022)​
Kategorier
Plenum; Kontroll över regeringen