Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Remissdebatten om ändring av sametingslagen blev på hälft den 22 november, debatten återupptas på onsdag

Publicerad 23-11-2022 09:50

Remissdebatten om ändring av sametingslagen blev på hälft den 22 november, debatten återupptas på onsdag

I plenum tisdagen den 22 november förde riksdagen remissdebatt om två ärenden: propositionen till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2023 (RP 154/2022 rd) samt propositionen om ändring av sametingslagen. Behandlingen av bägge ärenden och remissdebatten avbröts på grund av att plenum avslutades. Plenum avslutades på tisdagen den 22 november klockan 17.  

Syftet med förslaget till ändring av sametingslagen är att främja tillgodoseendet av samernas självbestämmanderätt samt att förbättra förutsättningarna för samernas språkliga och kulturella autonomi och sametingets verksamhetsförutsättningar. Enligt Finlands grundlag har samerna språklig och kulturell autonomi på sitt hembygdsområde.

I sitt föredragningsanförande tog justitieminister Anna-Maja Henriksson (sv) upp att samerna är Europeiska unionens enda ursprungsfolk.

– Jag är nöjd att riksdagen äntligen får ta ställning till den här saken. I riksdagsbehandlingen bör beaktas att organet som saken hör till, sametinget, kan godkänna lagen. Sametingets möte tar ställning till propositionen nästa veckas tisdag, sa minister Henriksson.

Sametinget företräder samerna i ärenden som hör till dess uppgifter. Den nuvarande sametingslagen är från 1995 och är föråldrad bland annat i fråga om vallagstiftningen. Propositionens mest brådskande mål är att stärka samernas självbestämmanderätt och att se över förutsättningarna för antecknande i vallängden. Samernas rätt att som ursprungsfolk själva bestämma strukturen för sitt självstyrande organ stärks. 

Andra centrala mål i propositionen är bland annat att stärka myndigheternas förhandlingsskyldighet samt att beakta samernas rättigheter i myndigheternas verksamhet.

Stödet för propositionen är inte enhälligt. I plenum den 22 november hölls sammanlagt 16 anföranden om propositionen, både för och emot.

Remissdebatten återupptas i riksdagens nästa plenum, närmare bestämt på onsdag den 23 november klockan 14.

Lagarna avses träda i kraft år 2023, men de nya valbestämmelserna hinner ännu inte tillämpas i sametingsvalet 2023.​

Kategorier
Plenum