Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Remissdebatt om propositionen för övervakning av fastighetsaffärer

Publicerad 08-11-2022 19:30

​Försvarsminister Antti Kaikkonen (cent) höll föredragningsanförandet i ärendet.

Remissdebatt om propositionen för övervakning av fastighetsaffärer

Riksdagen förde på tisdagen den 8 november remissdebatt om regeringens proposition gällande övervakning av fastighetsaffärer. Regeringen föreslår preciseringar i lagen om tillståndsplikt för fastighetsförvärv, i lagen om statens förköpsrätt på vissa områden samt i förköpslagen.

–​ Det handlar om en betydelsefull proposition med tanke på den nationella säkerheten, konstaterade försvarsminister Antti Kaikkonen (cent) i sitt föredragningsanförande.

I och med lagändringarna skulle staten ha förköpsrätt på en fastighet, om det är nödvändigt för att trygga den nationella säkerheten. Staten skulle också ha förköpsrätt på fastigheter, som är belägna högst 1 000 meter från mål som tillhör Försvarsmakten eller Gränsbevakningsväsendet. Tillståndsansökan kunde avslås, om affärens fastighet i verkligheten inte lämpar sig för det anmälda bruksändamålet.

Försvarsministeriet föreslås också få mer omfattande rättigheter till information samt rätt att granska en fastighetsaffärs finansiering och dess ursprung. Tidsfristen för beslut om användande av statens förköpsrätt skulle förlängas från tre till fyra månader. Regeringen föreslår också att statens förköpsrätt skulle få högre prioritet än kommunens förköpsrätt.

Lagförslagen skulle träda i kraft från början av år 2023.

Följ behandlingen av ärendet (regeringens proposition 222/2022) på riksdagens webbsidor

Kategorier
Plenum