Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Remissdebatt om regeringspropositionen om en fjärde tilläggsbudget för 2022

Publicerad 16-11-2022 11:50

Remissdebatt om regeringspropositionen om en fjärde tilläggsbudget för 2022

Riksdagen förde på tisdagen remissdebatt om regeringens proposition om en fjärde tilläggsbudget för 2022. I tilläggsbudgeten föreslås anslagen ökas med 66 miljoner euro och att inkomstposten höjs med 322 miljoner euro. Den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2022 skulle minska statens behov för nettoupplåning med 256 miljoner euro. Statens budgeterade nettoupplåning beräknas uppgå till cirka 18,6 miljarder euro år 2022. Det föreslås att de utgifter som ska hänföras till ramen höjs med 34 miljoner euro. Nivån på ramutgifterna för 2022 är 55 154 miljoner euro. Med beaktande av de strukturella korrigeringarna av ramen och ökningen av ramutgifterna, återstår 246 miljoner euro i årets ofördelade reserv, som kan överföras till 2023 för att användas för engångsutgifter, om den inte används i tilläggsbudgetarna 2022. 


I och med Rysslands angreppskrig mot Ukraina har preciseringarna av de uppskattade anslagen för det undantag från ramen, som fastställdes våren 2022, samt frågan om huruvida pilotförsöket med bistånd till Ukraina och gränshinder vid östgränsen hör till undantaget beaktats genom strukturella korrigeringar av ramen. Utgifterna kopplade för hälsosäkerhet kopplad till coronavirussituationen är utgifter utanför ramen.

Efter remissdebatten remitterades ärendet till finansutskottet.
Kategorier
Plenum; Budgeten