Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagen godkände ändring i utlänningslagen gällande familjeåterförening

Publicerad 16-11-2022 15:40

Riksdagen godkände ändring i utlänningslagen gällande familjeåterförening

Riksdagen godkände i plenum onsdagen den 16 november en ändring av utlänningslagen som gäller familjeåterförening. Syftet med ändringen är att främja skyddet för familjelivet och tillgodoseendet av barnets bästa.


I fortsättningen tillämpas inte kravet på tryggad försörjning om anknytningspersonen är en minderårig som fått internationellt skydd eller tillfälligt skydd och sökanden är en familjemedlem.

Lagförslaget ändrar också hur man fastställer om ett barn är minderårigt i situationer som gäller familjeåterförening. Efter ändringen binds villkoret att barnet är minderårigt till den tidpunkt då familjemedlemmens ansökan om uppehållstillstånd blir anhängig, medan den för närvarande är bunden till den tidpunkt då ärendet avgörs. I fortsättningen är erhållandet av uppehållstillstånd för familjemedlemmar inte beroende av behandlingstiden för ansökan. Bakgrunden till ändringen är ett avgörande av Europeiska unionens domstol.

Lagförslaget godkändes efter omröstningarna enligt förvaltningsutskottets betänkande. Lagen träder i kraft på hösten 2022.

Kategorier
Plenum