Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagen godkände innehållet i lagen om en sju dagars vårdgaranti

Publicerad 09-11-2022 17:10

Riksdagen godkände innehållet i lagen om en sju dagars vårdgaranti

Riksdagen godkände i plenum onsdagen den 9 november innehållet i lagen om en skärpning av vårdgarantin för primärvården. Efter omröstningarna godkändes ärendet enligt social- och hälsovårdsutskottets betänkande (ShUB 21/2022, RP 74/2022).

Syftet med lagändringen är att påskynda tillgången till icke-brådskande vård. Öppenvård inom primärvården ska ges inom 14 dygn och mun- och tandvård inom fyra månader från det att vårdbehovet bedömdes. Avsikten är att vårdgarantin ska skärpas stegvis. Under övergångsperioden den 1 september 2023–31 oktober 2024 ska öppenvården inom primärvården ges inom 14 dygn och mun- och tandvården inom fyra månader från det att vårdbehovet bedömdes.

Tidsfristen på sju dygn för att få vård inom primärvården och på tre månader för vård inom mun- och tandvården föreslås träda i kraft den 1 november 2024.

Den andra behandlingen av lagförslaget äger rum i riksdagens plenum vecka 46. I andra behandlingen beslutar riksdagen om lagförslaget ska godkännas eller förkastas, då går det inte längre att ingripa i lagens innehåll. I andra behandlingen beslutar riksdagen också om eventuella uttalanden i ärendet.

Läs mer om behandlingen av ärendet och sakkunnigutlåtanden i utskotten

Kategorier
Plenum