Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagen godkände lagen om sju dagars vårdgaranti

Publicerad 16-11-2022 15:35

Riksdagen godkände lagen om sju dagars vårdgaranti

​Riksdagen godkände i plenum den 16 november lagen om en skärpning av vårdgarantin inom primärvården.

Syftet med lagändringen är att påskynda tillgången till icke-brådskande vård. I fortsättningen ska öppenvård inom primärvården ges inom 14 dygn och mun- och tandvård inom fyra månader från det att vårdbehovet bedömdes.

Vårdgarantin ska skärpas stegvis. Under övergångsperioden den 1.9.2023–31.10.2024 ska öppenvården inom primärvården ges inom 14 dygn och mun- och tandvården inom fyra månader från det att vårdbehovet bedömdes.

Tidsfristen på sju dygn för att få vård inom primärvården och på tre månader för vård inom mun- och tandvården skulle träda i kraft den 1 november 2024.
Kategorier
Plenum