Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagen godkände lagen om ett dubbelt barnbidrag i december

Publicerad 24-11-2022 10:25

Riksdagen godkände lagen om ett dubbelt barnbidrag i december

Riksdagen godkände onsdagen den 23 november propositionen om att barnbidraget för december 2022 ska betalas dubbelt (RP 235/2022).

Förslaget utgår från en temporär ändring av barnbidragslagen och lagen om utkomststöd. För att öka barnfamiljernas köpkraft betalas barnbidraget i december 2022 dubbelt till barnbidragsmottagarna. Vid beviljande av utkomststöd beaktas inte det dubbla barnbidrag som betalas ut i december 2022 till den del dess belopp överstiger det sedvanliga barnbidragets belopp. Syftet med detta är att de som får grundläggande utkomststöd ska dra full nytta av stödet. 

Bakgrunden till förslaget är det exceptionella ekonomiska läget, där hushållens kostnader för bland annat mat, energi och mobilitet har stigit. Genom det dubbla barnbidraget som betalas ut i december vill man stödja i synnerhet barnfamiljer och öka barnfamiljernas köpkraft. Det extra barnbidraget beräknas öka utgifterna för barnbidragets förmåner med 112 miljoner euro.  

Social- och hälsovårdsutskottet ansåg utifrån propositionen och inkommen utredning att ett extra barnbidrag av engångsnatur är motiverat för att stödja barnfamiljer i det exceptionella ekonomiska läget och understödde i sitt betänkande lagförslagen utan ändringar.

Ändringen hänför sig till den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2022 och avses bli behandlad i samband med den. Lagarna avses träda i kraft den 1 december 2022 och gälla till den 31 december 2022.

Kategorier
Plenum