Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagens forum för internationella frågor diskuterade verksamheten under den kommande valperioden

Publicerad 10-11-2022 09:40

​Vice talman Antti Rinne, Utrikesministeriets statssekreterare Jukka Salovaara, utrikesutskottets ordförande Jussi Halla-aho och talman Matti Vanhanen under forumets möte.

Riksdagens forum för internationella frågor diskuterade verksamheten under den kommande valperioden

Forumet för internationella frågor, som leds av riksdagens talman Matti Vanhanen, sammanträdde onsdagen den 9 november för att diskutera Finlands internationella inflytande och ställning på längre sikt.

Inledningsanförandet hölls av utrikesministeriets statssekreterare Jukka Salovaara, varefter presidiet, utskottsordförandena och ordförandena för Finlands delegationer i interparlamentariska organisationer fick tillfälle att berätta om aktuella frågor i de organ de representerar.


Det mest aktuella temat var hur Finlands och Sveriges Natomedlemskap framskrider och dialogen med Turkiet. Tidsplanen för Finlands egen ratificeringsprocess diskuterades också.

Utskottssamarbete mellan de nordiska länderna viktigt

Som konkreta exempel på hur riksdagens internationella samarbete kunde förbättras ytterligare nämnde talman Vanhanen utskottens kontakter särskilt mellan de nordiska länderna.

I forumets anföranden som blickade längre in i framtiden uttrycktes oro över Europas och Finlands ställning mellan USA och Kina, om relationerna mellan stormakterna hårdnar ytterligare.

Vanhanen: Finland måste förbereda sig för ordförandeskapet i OSSE på många olika sätt

Frågor på längre sikt var också aktuella i och med Finlands ordförandeskap i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE år 2025.

Talman Vanhanen påpekade att det inte finns särskilt mycket tid kvar att förbereda sig för ordförandeskapet, efter att riksdagen och regeringen konstituerat sig efter riksdagsvalet våren 2023. Som organisation har OSSE skakats om, då Ryssland genom sitt angrepp mot Ukraina brutit mot OSSE:s principer och ingen kan veta i vilken situation Finland tar emot ordförandeskapet.

– Det är dock viktigt att förbereda ordförandeskapet, och det är bra att vi har olika beredskapsplaner. OSSE:s parlamentariska församling inledde på bred bas en diskussion om OSSE:s framtid. Ett bra exempel på detta var det seminarium som nyligen ordnades här i Helsingfors. Riksdagen stöder gärna detta arbete, konstaterade Vanhanen med hänvisning till det evenemang som Finlands delegation i OSSE:s parlamentariska församling ordnade i Lilla parlamentet den 23 september.

Riksdagens forum för internationella frågor

Forumet för internationella frågor har i uppgift att samordna och utveckla behandlingen av internationella ärenden i riksdagen. Forumet kartlägger under ledning av talmännen och i samarbete med utrikesministeriet Finlands utrikespolitiska prioriteringar och aktuella teman, som riksdagens internationella delegationer och utskott kan lyfta fram på sina egna ansvarsområden.

Forumet för internationella frågor sammanträder 1–2 gånger per år på inbjudan av riksdagens talman. Medlemmar i forumet är riksdagens presidium, utskottsordförandena och ordförandena för de finländska delegationerna i interparlamentariska organisationer.
Kategorier
Internationella ärenden; Talmännen