Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagen ger inte sitt samtycke till att åtal väcks mot riksdagsledamot

Publicerad 26-06-2020 10:40
Redigerad 26-06-2020 15:38

Riksdagen ger inte sitt samtycke till att åtal väcks mot riksdagsledamot

Riksdagen ger inte sitt samtycke till att åtal väcks mot riksdagsledamot Juha Mäenpää (sannf) på grund av hans uttalande i riksdagens plenum. Riksdagen röstade om ärendet fredagen den 26 juni. Rösterna föll 121 för och 54 emot ett samtycke.

Enligt 30 § i grundlagen får en riksdagsledamot inte åtalas för åsikter som ledamoten yttrat i riksdagen eller för sitt beteende vid behandlingen av ett ärende, om inte riksdagen samtyckt till åtgärden genom ett beslut som har fattats med minst fem sjättedelar av de avgivna rösterna.

Riksåklagaren har bett om riksdagens samtycke till att åtal väcks mot riksdagsledamot Juha Mäenpää på grund av hans uttalande i riksdagens plenum den 12 juni 2019.

Omröstningsresultatet

Kategorier