Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Remissdebatt om propositionen för att förhindra att coronasmitta sprids från utlandet

Publicerad 21-06-2021 19:00
Redigerad 22-06-2021 14:08

Remissdebatt om propositionen för att förhindra att coronasmitta sprids från utlandet

Riksdagen förde måndagen den 21 juni remissdebatt om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar. Syftet med de föreslagna ändringarna är att förhindra att covid-19-smitta av utländskt ursprung sprids i Finland. 

Regeringen föreslår att personer som anländer till Finland ska visa upp ett intyg över att de genomgått covid-19 inom de 6 senaste månaderna eller fått en covid-19-vaccinationsserie eller visa upp ett intyg över ett negativt resultat av ett covid-19-test som tagits före ankomsten till Finland.

Om en person som anländer till Finland inte har ett covid-19-testintyg måste personen testa sig genast efter ankomsten till Finland. De som inte har fått hela vaccinationsserien eller inte genomgått covid-19 ska testa sig på nytt inom 3–5 dygn efter att de har anlänt till Finland. 

Skyldigheten att visa upp intyg eller testa sig gäller personer som fyllt 16 år. I lagen finns också vissa undantagsgrupper som inte omfattas av skyldigheten med intyg och test.  

Regeringen föreslår dessutom att lagen om smittsamma sjukdomar kompletteras med bestämmelser om handräckning. Även en ändring som gör det straffbart att inte delta i de covid-19-test föreslås.

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt och gälla till och med den 31 december 2021. Paragrafen om det andra testet gäller till och med den 15 oktober 2021.

Efter remissdebatten remitterades ärendet till social- och hälsovårdsutskottet för vidare behandling.

Regeringens proposition RP 105/2021 med behandlingsinformation​

Kategorier