Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagen fick statsministerns upplysning om EU:s fleråriga budgetram och återhämtningspaket

Publicerad 09-09-2020 17:00
Redigerad 10-09-2020 09:45

Riksdagen fick statsministerns upplysning om EU:s fleråriga budgetram och återhämtningspaket

Riksdagen fick onsdagen den 9 september statsministerns upplysning om EU:s fleråriga budgetram och återhämtningspaket. Upplysningen gavs av statsminister Sanna Marin (sd) som konstaterade att ett samförstånd om EU:s fleråriga budgetram nåddes i juli efter mer än två år av intensiva förhandlingar.

Enligt Marin sammanlänkades förhandlingarna om återhämtningspaketet med förhandlingarna om budgetramen och bildade på så vis en helhet. Den fleråriga budgetramen har en egen strategisk roll i EU-politikens genomförande under de kommande sju åren. Återhämtningspaketet är däremot en engångsföreteelse och ska användas som kortvarig krisrespons, sade Marin.

Finlands beräknade tilldelning av återhämtningspaketet är cirka 3,2 miljarder euro. Statsrådet kommer att lämna en redogörelse till riksdagen om den nationella återhämtningsplanen under höstsessionen.

Statsministerns upplysning är muntlig information som statsministern eller någon annan av statsministern tillförordnad minister ger riksdagen i en aktuell fråga. Statsministerns upplysning kan inte remitteras till utskott för behandling. Riksdagen fattar inte heller något beslut om upplysningen.

Statsministerns upplysning om EU:s fleråriga budgetram och återhämtningspaket

Kategorier