Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Stora utskottet behandlade energifrågor

Publicerad 18-11-2022 16:05

Stora utskottet behandlade energifrågor

Stora utskottet behandlades flera energifrågor vid sitt möte på fredagen den 18 november. Utskottet behandlade också bland annat kommissionens förslag om ställningen för personer från länder utanför unionen som länge levt inom EU.

Stora utskottet godkände riksdagens ståndpunkt gällande två av EU-kommissionens förslag, som syftar till att snabbt lindra energikrisen i Europa. Utskottet beslutade i enlighet med fackutskottens utlåtanden instämma i statsrådets ståndpunkt om påskyndandet av ibruktagandet av förnybar energi (E 144/2022) och den så kallade solidaritetsförordningen för gas (E 140/2022), som syftar till att lindra effekterna av höga gaspriser genom att ingripa i efterfrågan och tillgången, säkerställa leveranssäkerheten och reagera på Rysslands mål att använda gas som ett vapen. Man strävar efter att besluta om båda förslagen till förordningar vid det extrainsatta energirådet den 24 november.

Vid utskottets möte behandlades också kommissionens förslag till direktiv om ställningen för personer från länder utanför unionen som länge levt inom EU. Målet är bland annat att stärka rättigheterna för personer som har bott i EU-länder i minst fem år och deras familjemedlemmar till exempel genom att förbättra rättigheterna att flytta från ett EU-land till ett annat på grund av arbete eller studier. Med rösterna 12–7 instämde stora utskottet med förvaltningsutskottets utlåtande om statsrådets ståndpunkt (U 57/2022).  

Stora utskottet hörde också minister Antti Kurvinen (cent) om rådet för jordbruk och fiske som ordnas den 21 november och som behandlar till exempel EU:s nya skogsstrategi 2030 och den så kallade restaureringsförordningen ur jordbrukets synvinkel.

Läs mer om behandlingen av EU-kommissionens förslag om påskyndandet av ibruktagandet av förnybar energi (E 144/2022)

Kategorier
EU-ärenden; Stora utskottet; Utskott