Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Stora utskottet behandlade EU-budgeten för 2023 och förslaget till förordning om restaurering

Publicerad 09-11-2022 16:00

Stora utskottet behandlade EU-budgeten för 2023 och förslaget till förordning om restaurering

Stora utskottet fick vid sitt möte på onsdagen en utredning av finansminister Anneli Saarikko (cent) om Ekofinrådets budgetmöte den 11 november. Ekofinmötet förbereder ett möte med Europaparlamentet i samband med rådet för att nå enighet om EU:s budget för 2023. Stora utskottet konstaterade att det i enlighet med fackutskottets ställningstagande omfattar statsrådets ståndpunkt om beredningen av budgeten för 2023 (U 65/2022 rd – UJ 28/2022 rd).  

Vid stora utskottets möte hördes de sista sakkunniga ifråga om förslaget till förordning om återställande av naturen (U 76/2022 rd). Diskussionen angick förordningens kostnadsmässiga följder för Finland, Finlands förhandspåverkan och mål för de fortsatta förhandlingarna samt beslutsprocessen.


Stora utskottet behandlade också Europeiska kommissionens förslag till förordning om regler för förebyggande och bekämpning av sexuellt våld mot barn. Stora utskottet beslutade i enlighet med fackutskottens utlåtanden instämma i statsrådets ståndpunkt (U 69/2022 rd). 

Stora utskottet omfattade i enlighet med fackutskottens utlåtanden statsrådets ståndpunkt (U 73/2021 rd) också i fråga om förslaget till förordning om öppenhet för och riktande av politisk reklam och om ändring av reglementet för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser. Syftet med förordningen är att skydda mediernas mångfald och oberoende på EU:s inre marknad.
Kategorier
EU-ärenden; Stora utskottet; Utskott