Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Stora utskottet fortsatte behandlingen av restaureringsförordningen

Publicerad 11-11-2022 17:10

Stora utskottet fortsatte behandlingen av restaureringsförordningen

Vid sitt möte fredagen den 11 november fortsatte stora utskottet den förberedande diskussionen om förslaget till förordning om restaurering av naturen (U 76/2022 rd). Utskottet hade tillgång till fackutskottens utlåtanden och de sakkunnigyttranden som utskottet beslutade offentliggöra.

Vid sitt möte behandlade stora utskottet också statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till harmoniserad reglering av artificiell intelligens (U 28/2021 rd). Utskottet omfattade statsrådets ståndpunkt, i enlighet med fackutskottens ståndpunkt. Syftet med förordningsförslaget är att EU ska bli en gynnsam miljö för utveckling och tillämpning av artificiell intelligens samt att stärka EU som en trygg, tillförlitlig verksamhetsmiljö som respekterar de mänskliga rättigheterna. 

Dessutom hörde utskottet Ålands landskapsregering om Europaparlamentets resolution om reform av EU:s valakt.(U 64/2022 rd).
Kategorier
EU-ärenden; Stora utskottet; Utskott