Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Stora utskottet och EU-kommissionär Sinkevičius diskuterade restaureringsförordningen

Publicerad 24-11-2022 17:45

​Ordförande för stora utskottet Satu Hassi (gröna) tog emot EU-kommissionär Sinkevičius.

Stora utskottet och EU-kommissionär Sinkevičius diskuterade restaureringsförordningen

EU:s miljökommissionär Virginijus Sinkevičius gästade stora utskottets möte på torsdag. Kommissionär Sinkevičius ansvarar i EU-kommissionen för restaureringsförordningen, och diskussionen fokuserade på den.

Ledamöterna i stora utskottet betonade i sina anföranden att Finland tar väl hand om sin miljö och att kommissionens jämförelseår 1952 är mycket ofördelaktigt för Finland. Ledamöterna betonade också att varje medlemsstat borde ha tillräckligt fria händer att besluta om sina egna skyddsåtgärder.

I sina anföranden tog ledamöter upp hur rikt Finland är på skog och skogssektorns stora ekonomiska betydelse för Finland. Parlamentarikerna underströk att restaureringsförordningen inte får äventyra Finlands hållbara skogsvård och att besluten om skogarna även i fortsättningen ska fattas på nationell nivå.

Kommissionär Sinkevičius konstaterade att den europeiska naturen inte mår bra och att vi måste hitta sätt att åtgärda skadorna. Sinkevičius betonade att restaureringsförordningen inte bara gäller skogar, utan att målet är att i stor utsträckning trygga ett sunt ekosystem så att det även i fortsättningen är möjligt att till exempel bedriva jordbruk. Han sade också att kommissionen respekterar subsidiaritetsprincipen och även i fortsättningen vill höra de finländska ledamöternas synpunkter.

Kategorier
EU-ärenden; Stora utskottet; Utskott