Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Stora utskottet stödjer förslag om makroekonomiskt stöd åt Ukraina

Publicerad 17-11-2022 16:50

Stora utskottet stödjer förslag om makroekonomiskt stöd åt Ukraina

Stora utskottet beslöt vid sitt möte torsdagen den 17 november om riksdagens ståndpunkt till Europeiska kommissionens förslag om makroekonomiskt stöd till Ukraina. Stora utskottet omfattade statsrådets ståndpunkt och stöder i likhet med statsrådet förslaget att bevilja Ukraina 18 miljarder euro i makroekonomiskt stöd år 2023. Finansminister Annika Saarikko hördes av utskottet i ärendet.​

Det finansiella stödet ska finansieras genom att utnyttja marginalen mellan taket för EU:s egna medel och den fleråriga budgetramen 2021–2027. Med denna marginal skulle EU emittera obligationer och sedan låna medlen vidare till Ukraina.

I likhet med statsrådet anser stora utskottet det viktigt att EU:s starka politiska, ekonomiska och militära stöd och humanitära bistånd till Ukraina fortgår och utökas. Det är viktigt att EU och andra internationella partner stödjer Ukraina i dess kortsiktiga finansieringsbehov. Utskottet konstaterade att Ukrainas finansieringsbehov på lång sikt bör granskas separat från det nu aktuella förslaget.

Kommissionens mål är att paketet, som består av tre lagstiftningsförslag, slutgiltigt antas av ekonomiska och finansiella rådet redan den 6 december. Stora utskottet konstaterade inledningsvis att propositionen till sin karaktär är ett ärende enligt 96 § i grundlagen som statsrådet på grund av brådskan har lämnat till riksdagen med en E-skrivelse. Utskottet ansåg att detta tillvägagångssätt är motiverat. Stora utskottet konstaterade att det på grund av ärendets brådskande natur kan fatta beslut utan behandling i ett fackutskott (Stora utskottets arbetsordning 15 § 2 mom.). Det beslutades att ärendet ska remitteras för kännedom till utrikesutskottet och finansutskottet.
Kategorier
EU-ärenden; Stora utskottet; Utskott