Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Förlängning av de temporära begränsningarna i lagen om smittsamma sjukdomar föreslås

Publicerad 04-05-2021 19:10
Redigerad 21-05-2021 13:47

​Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru presenterade regeringens proposition för riksdagen.

Förlängning av de temporära begränsningarna i lagen om smittsamma sjukdomar föreslås

Riksdagen förde tisdagen den 4 maj remissdebatt om ändring av paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar. Regeringen föreslår att giltighetstiden för de temporära bestämmelserna i lagen förlängs till den 31 december 2021. För närvarande gäller bestämmelserna fram till den 30 juni. 

Syftet är att säkerställa att det även efter den 30 juni är möjligt att ingripa i rätt tid och snabbt och effektivt vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att epidemin sprids på nytt ifall covid-19-epidemin förvärras.

Bestämmelserna gäller de hygienkrav och begränsningsåtgärder som är nödvändiga för att förhindra att covid-19-epidemin sprids samt tillsynen över kraven och begränsningarna i förplägnadsrörelser, persontrafik och övriga tjänster.

Samtidigt ändras definitionen av närkontakt i paragraf 58 d, som gäller förutsättningar för användningen av utrymmen avsedda för kunder och deltagare för att förhindra spridning av covid-19-epidemin. Paragrafen ändras så att avståndet på två meter i definitionen av närkontakt i fortsättningen endast gäller utrymmen inomhus.

Ändringen av paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar avses träda i kraft den 1 juni 2021. Den temporära ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar avses träda i kraft den 1 juli 2021 och gälla till och med den 31 december 2021.

Efter remissdebatten remitterades ärendet till social- och hälsovårdsutskottet för vidare behandling. 

Regeringens proposition om ändring av 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar (RP 73/2021)​

Kategorier